750

ECDL Base
ECDL-Base 4 Module
Verlag: 
ALGE Verlag
AutorInnen: 
Team ALGE
Materialtyp: 
Buch
Sammelband (4 Module)
Umfang: 
586 Seiten
Richtpreis: 
51,90 Euro
Software:
Windows 10
MS Office 365
MS Office 2019
MS Excel 2019
MS Excel 365
MS Word 2019
MS Word 365
MS Edge
Outlook 2019
Outlook 365
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL Base / Standard
ECDL Base / StandardECDL Computer-Grundlagen
ECDL Base / StandardECDL Online-Grundlagen
ECDL Base / StandardECDL Tabellenkalkulation
ECDL Base / StandardECDL Textverarbeitung
Computer-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Online-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Textverarbeitung (Lernzielkatalog 6.0)
Tabellenkalkulation (Lernzielkatalog 6.0)